Toshiba z30 C (Intel Core i7-4500u, RAM 4GB, intel HD Graphics 4400, 13,3 inch HD)

10.000.000

CPU: Intel Core i7-4500u
RAM: 4GB
Kích thước màn hình:  13,3 inch HD

Card đồ họa: intel HD Graphics 4400

Danh mục: