Sony SVT13 (Intel Core i3 3227U, RAM 6GB, HDD 500HDD +32GB SSD, onboard, 14.0 inch HD)

6.500.000

CPU: Intel Core i3 3227U
RAM: 6GB

Ổ cứng: HDD 500HDD +32GB SSD
Kích thước màn hình:  14 inch HD

Card đồ họa: onboard

Danh mục: