Sony SVF13N (Intel Core i5 4200U, RAM 8GB, SSD 128GB, onboard, 13.3 inch FHD)

9.000.000

CPU: Intel Core i5 4200U
RAM: 8GB

Ổ cứng: 128GB SDD
Kích thước màn hình:  13,3 inch HD

Card đồ họa: onboard

Danh mục: