Dell 5440 (Intel Core i5 4300, RAM 4GB, HDD 500GB, onboard, 14 inch HD)

6.500.000

Màn hình : 14 inch

Độ phân giải: HD

CPU: Intel Core i5 4300U

RAM: 4GB

Ổ cứng: HDD 500GB

Danh mục: